Bakkestugu

«Et vakkert minne om en tid som er borte for alltid»

Rett nedenfor demningen ved Olstappen ligger Bakkestugu, – Nord-Frons og antakelig Norges sist bebodde husmannsplass. Her levde Rønnaug Sagboden på husmannskontrakt til hun døde i 1994, 99 år gammel. Det meste av det hun eide ga hun til kirken, og Skåbu sokneråd eier nå husmannsplassen.

Den står som den var, med utedo og uten innlagt vann, men med både elektrisitet og svartovn. Og med Rønnaugs møbler og eiendeler.

 

Rønnaug Sagboden

var datter av Karen Østensdotter Gjenssæteren, senere kalt Geitryggen. Faren var Ole Pedersen Kappelslaaen. Rønnaug var født utenfor ekteskap, og levde sammen med mor sin i en nokså slitsom og kummerlig tilværelse. Etter at moren døde i 1947 sto hun alene for livet i Bakkestugu.

Rønnaug var gløgg og «ordhittaug», og kunne ha kommet langt med bedre skolegang. Hun var kjent for å kunne svare for seg. Hun var ellers regnet for nokså eksentrisk og temmelig sta og skarp!

Hele livet var hun et flittig arbeidsjern som levde svært nøysomt. Allikevel sier hun i et intervju med Norge Rundt i 1992 at «e ha støtt funne me godt fornøgd, e.». (Intervjuet kan sees i Bakkestugu eller på fronhistorielag.com/film)

 

Bakkestugu som den står nå, bygde Karen og Rønnaug i 1927. Før det bodde de i svært falleferdige Gammel-Bakkestugu (Strømbakkstuen), på samme tomta. Huset eide de selv, men grunnen hadde de på husmannskontrakt med Kristian Kampesæter. Leien var fem kroner året, eller to dagers onnearbeid. Rønnaug var gitt anledning til å kjøpe grunnen for 100 kroner pr. dekar, men dette ønsket hun aldri. Trolig følte hun en trygghet i husmannskontrakten.

Bakkestugu hadde ellers vært bebygd fra cirka 1870.

I dag står stua der, med sine to små rom, i tillegg til et fjøs og et eldhus.

Skåbu sokneråd og Bakkestugus Venner

driver og vedlikeholder i dag plassen i samarbeid. Stedet er i ferd med å bygges opp som et museum over husmannsplasser fra denne tiden, som et minne om Rønnaug Sagboden, og som et sted for lærdom, opplevelse og aktivitet.

Vi ønsker etter hvert mer bruk, flere gjester, flere som blir glade i stedet, og åpner derfor gjerne dørene for omvisning/ fortelling om Rønnaug og husmannslivet, for små møter, eller for de som bare har lyst til å invitere med seg gjester, venner eller familie på en kaffetår i omgivelser fra en helt annen tid. Her finner du ro!

Aktiviteter framover

Bakkestugudag med kulturvandring og friluftsmesse siste søndag i juni.

Åpen dag under Skåbu, Liv Lågå søndag 20. juli.

«Husmannsjul», midt i desember – mest for barn under 10 år.

Vil du vite mer om Bakkestugu eller beboerne der?

Kontakt oss

Skåbu sokneråd, Unni Bøyum Kluge tlf.: 932 92 209, e- post: unni.boyum.kluge@gmail.com

Bakkestugus Venner, Kari Lund-Larsen, tlf.: 959 73 379, e- post: kari@lund-larsen.net

BLI GJERNE MEDLEM I BAKKESTUGUS VENNER, ELLER GI EN GAVE TIL BAKKESTUGU PÅ KONTONUMMER 2095 48 49261

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Bakkestugu i dag: