Bakkestugu

BAKKESTUGU
NORD-FRONS SIST BEBODDE HUSMANNSPLASS

«Et vakkert minne om en tid som er borte for alltid»

Rett nedenfor Kamfossen og demningen ved Olstappen ligger Bakkestugu, Nord-Fron og
antakelig Norges sist bebodde husmannsplass. Historiske kilder viser at plassen var bebodd i 1870. Den siste beboeren her var Rønnaug Sagboden, som bodde på husmannskontrakt til hun døde i 1994, 99 år gammel. Det meste av det hun eide ga hun til Skåbu kirke. Det er i dag Skåbu sokneråd som er eier av husmannsplassen Bakkestugu.

Bakkestugu står som den var, med hovedhus, fjøs, utedo og eldhus. Det er ikke innlagt vann, men elektrisitet og svartovn. Plassen er restaurert, og de fleste av Rønnaugs eiendeler er tatt vare på. Besøkende kan oppleve husmannsplassen Bakkestugu slik den var i Rønnaugs tid.
Rønnaug Sagboden, født i 1895, var datter av Karen Østensdotter Gjenssæteren, senere kalt
Geiteryggen. Faren var Ole Pedersen Kappelslaaen. Rønnaug ble født utenfor ekteskap, og hun levde sammen med moren sin i en nokså slitsom og kummerlig tilværelse.
Men disse to kvinnene var arbeidsomme og dyktige. For egne midler fikk de bygget det nye hovedhuset som står der i dag etter at den svært falleferdige Gammel-Bakkestugu, også kalt
Strømbakkstuen, ble revet. Huset eide de dermed selv, men grunnen hadde de på  husmanns-kontrakt med Kristian Kampesæter, bonden på Veslemoen gård. Leien var 5 kroner året, eller to dagers onnearbeid. Rønnaug ble gitt anledning til å kjøpe grunnen for 100 kr. pr. dekar, men dette ønsket hun aldri. Trolig følte hun trygghet nok i husmannskontrakten. Etter at moren døde i 1947 sto hun alene for stellet i Bakkestugu.

Rønnaug var gløgg og «ordhittaug» og kunne ha kommet langt med bedre skolegang.
Hun var kjent for å kunne svare for seg. Hun var nok regnet for å være nokså sta og skarp. Hele livet var hun et flittig «arbeidsjern» som levde svært nøysomt. Hun sier likevel i et intervju med Norge Rundt i 1992: «E ha støtt funne me godt fornøgd, e». (Intervjuet kan sees i Bakkestugu eller på fronhistorielag.com/film).

Rønnaug var meget dyktig tekstilhåndverker. Hun kardet og spant garn. Av garnet strikket hun votter, strømper og sokker til venner og slektninger. Veven hun vevde på er bevart. På den vevde hun ulltepper, filleryer og vadmel, både til eget bruk og på bestilling. Noen av arbeidene hennes er stilt ut både i Bakkestugu og i Kirkestuen ved Skåbu kirke.

SKÅBU SOKNERÅD OG BAKKESTUGUS VENNER

Skåbu sokneråd som eier og venneforeningen «Bakkestugus venner» driver og vedlikeholder
Bakkestugu i samarbeid. Stedet bygges opp som et lokalt museum og kultursenter i Skåbu der målsettingen er å etablere et sted for lærdom, opplevelse og aktivitet.
Det gjennomføres årlige dugnader med vedlikehold av bygningene ute og innvendig.  Gjenoppbygging av skigarden rundt husmannsplassen har vært gjort dels som opplæring i denne gamle byggeskikken og dugnadsarbeid.

ÅRET RUNDT I BAKKESTUGU:

Vinteren er tid for styremøter, Årsmøte i Bakkestugus venner og Soknerådets planlegging.
Våren holdes det dugnad.
Sommeren er høysesong med diverse kulturaktiviteter:

  • Første søndag i juli: Kulturvandring og friluftsgudstjeneste med kirkekaffe
  • Tredje søndag i juli: Kulturarrangement under «Liv Lågå Festivalen i Skåbu»
  • Hver onsdag kl.11-15 i perioden medio juli-medio august er det åpent for besøk
    i Bakkestugu.
  • For besøk utenom nevnte onsdager, kontakt undertegnede. Vi ønsker besøk av
    flere og åpner gjerne dørene for omvisning og fortelling om husmannslivet.

I september holdes det i regi av kirken Trosopplæring for 5-åringer i Nord-Fron.
Barna baker blant annet avletter til bruk under Høst-takkefesten i kirken.

I desember inviteres barn i Skåbu til feiring av gammeldags «Husmannsjul».
Barna opplever gamle juletradisjoner som å lage julepynt, få husmanns julegaver i form av
sokker og votter innpakket i gråpapir og å sette ut grøt til nissen i fjøset.

               KONTAKTINFORMASJON:

BLI GJERNE MED I BAKKESTUGUS VENNER VED Å KONTAKTE OVERNEVNTE.
GAVER KAN GIS TIL BAKKESTUGUS VENNER PÅ KONTONUMMER: 2095 48 49261

Vinter i Bakkestugu                                               Vår                                                     Sommer

Kulturarrangement sommeren 2018

2019:
Kulturdagen 21.juli 2019  var det konsert med folkemusiker Ingebjørg Hammerdalen.
Videre var tema “Gamle håndverkstradisjoner i Skåbu” med demonstrasjon av arbeid med ull og oppsetting av skigard.

2020:
Større kulturarrangement ble avlyst grunnet korona pandemien.
Sommerens prosjekt var å få “Liv i eldhuset”: En gammel vedtakkeovn ble installert og tatt i bruk.