Skåbu Kirkene

DE VAKRE KIRKENE VÅRE ER VERDT ET BESØK!

SKÅBU KIRKE sto klar til vigsling i september 1927, – og da hadde Skåbu vært uten kirke i vel 500 år.

I denne perioden var bygdefolket henvist til å bruke kirka i Kvikne, både til messer og til alle kirkelige handlinger. Tegninger til kirka ble utarbeidet av byggmester Villa fra Vågå, og kirka skulle bli en kopi av Garmokirka som i dag står på Maihaugen.

Skåbu Kirke er ei vakker kirke på alle måter, ikke minst innvendig, og det er spesielt grunn til å fremheve den vakre treskurden.

Altertavla og prekestolen er Vågåkunstneren Per Haugens mesterstykke, og det blir sagt at dette arbeidet hører til det aller beste i norsk treskurd. Begge disse kunstverka ble senere malt av maleren Halfdan Davidsen, med assistanse av Per Haugen.

Vi vil fremheve døpefonten, som er et vakkert kunstverk i kleberstein, også utskåret av Per Haugen.

Et annet kunstverk som springer en i øynene straks en kommer inn i kirka, er en vakker billedvev som henger i den ene korsarmen. Bildet er laget av kunstneren Sigrid Mohn, i naturfarget garn, og var egentlig påtenkt som gave til Nidarosdomen i forbindelse med 900-års jubileet. De utskårne brudestolene har vakker billedvev laga av Sigmund og Nora Hernæs. Om sommeren er kirken åpen mandag, onsdag og lørdag kl. 11 til 15. Se også kirkesok.no.

Ved ønske om åpning til andre tider, ring 932 92 209.

MINNELUNDEN ETTER TORGER IVERSTUGUN VED SKÅBU KIRKE

Spillemannen, komponisten, folkemusikksamleren, ordkunstneren og politikeren Torger Iverstuggun har fått sitt minnesmerke i Skåbu. Rett inntil kirkegårdsgjerdet ligger den lille plassen som i Dølen ble omtalt som ”Enkel og liketil, velstelt og ryddig, ei lita perle i Skåbu”. Torger Iverstugun ble født i 1880 og døde i 1974. Han var en framifrå spelemann som komponerte 150 leiker, og samla omtrent 350! Han var også politiker, – han var med og dannet arbeiderlaget i Skåbu, og satt i kommunestyret. Han mente sjøl at det viktigste han hadde fått gjort ikke hadde med musikk å gjøre, men at han var med og skaffet veg til Skåbubaklia. Tidligere hadde de bare en løpestreng over elva. Han var noen år i Amerika, men kom heldigvis hjem til Skåbu, for, som han selv sa: ”Alt jeg har skrevet og alt jeg har komponert har jeg fra Skåbunaturen. Uten den hadde jeg ikke fått til noe!”

Torger Iverstugun fikk Kongens Fortjenestemedalje i 1964.

KVIKNE KIRKE er ei vakker tømra korskirke fra 1764. Byggmester var Per (Peder) Korpbergje fra Kvikne, og kirka ble i sin tid reist på den tomta der det hadde stått to kirker før denne.

Etter et skred i 1789 (“Storofsen”) ble kirka flyttet til den plassen der den står i dag, ikke langt fra den opprinnelige plassen. Byggmester ved flyttinga i 1789 var Jehans Pedersen Korpberje, sønn til Per som satte opp kirka første gang, og Tor Risdal fra Skåbu.

I boka “Fronsbygdin” kan vi lese bl.a. dette om Kvikne Kirke: “ Kviknekjørkja som ho nå er etter fløtjingen i 1789, er ei vakker timra korskjørkje med eit høgt tårn, ho ha fine høvelege former all opp, og er ei tå dei vakraste timrakjørkjom i dala. Invende er Kvikne-kjørkja overlag prydeleg med framifrå fin, ekte dølaskurd. Preikestol og altertavle er arbeidt  tå’om Estin Guttormsen Kjørrn frå Heidala, og er sikkert dæ beste kjørkjearbei’e‘n gjorde i si ti”.