Skadi: Skigudinnen fra fjellet

Skade var en jotunkvinne, datter av Tjatse. Da hennes far ble drept av æsene, krevde hun bøter. For å stille henne tilfreds ga æsene henne lov til å velge seg en mann blant dem, men hun skulle bare få se føttene på dem og så velge etter det. Hun så et par vakre føtter og trodde det var Balder, så hun valgte mannen. Men det var bare Njord, og med ham levde hun ikke godt, for Skade ville bo i sitt gamle hjem Trymheim, men Njord ville være i Noatun. De ble enige om at de skiftvis skulle være ni netter i Trymheim og ni netter i Noatun. Men Njord sa etter de første ni nettene i Trymheim at han var inderlig lei av fjellet; ulvens tuting var fæl sammen lignet med svanens sang. Og med Skade gikk det på samme vis. Da hun hadde vært ni netter i Noatun, var hun likeså lei av fugleskrik og sjøens brus som ikke ga henne nattero. Så måtte de da skilles. Skade dro hjem til Trymheim og gikk på ski og veidet dyr, og derfor kalles hun ski- disen eller ski- gudinnen.
Skade regnes blant åsynjene, og var en spesiell norsk gudeskikkelse. Etter henne er Skåbu ( Skades bu) oppkalt. Så sier sagaen.