Kulturarrangement

Aktuelle datoer for aktiviteter i Bakkestugu 2021 kommer snart.I og med at “Liv Lågå  sommeren 2021” i Skåbu er avlyst grunnet koronaepidemien, er også den planlagte kulturdagen i Bakkestugu avlyst i sommer.  Vi ser frem til ny kulturdag i Bakkestugu sommeren 2022.