Kulturarrangement

Aktuelle datoer for aktiviteter i Bakkestugu 2020 i regi av Bakkestugus venner:
Åpen Bakkestugu onsdagene 15.7, 22.7, 29.7, 5.8, 12.8 kl.11-15
Åpen Bakkestugu under Liv Lågå søndag 19.7.
Kulturdag i Bakkestugu lørdag 15.8.
Nærmere program følger våren 2020.