Kulturarrangement

Aktuelle datoer for aktiviteter i Bakkestugu 2020 i regi av Bakkestugus venner:
Åpen Bakkestugu onsdagene 8.7, 15.7, 22.7, 29.7, 5.8, 12.8 kl.11-15
I og med at “Liv Lågå  sommeren 2020” i Skåbu er avlyst grunnet koronaepidemien, er også den planlagte kulturdagen i Bakkestugu avlyst i sommer.  Vi ser frem til ny kulturdag i Bakkestugu sommeren 2021.