Reiselivsgruppa

Opprinnelsen til denne gruppa er Bygdautvalget, som ble startet i 1983. «Prosjekt Skåbu» foregikk noe senere og ut ifra dette prosjektet ble  Bygdautvalges undergrupper dannet.

Reiselivsgruppa er ei undergruppe av Bygdautvalget. Gruppa het fra starten av «Arbeidsgruppa for Reieliv», men har alltid gått under navnet «Reiselivsgruppa»

Reiselivsgruppa skal arbeide for å tilrettelegge opplevelsestilbud i nærområdet og utgir hvert år «Skåbuguiden».

 

Prosjekter som reiselivsgruppa har arbeidet med er: Kulturstien på Slangsneset, ny bru over Hinøgla, varden på Skardfjellet, badeflåten ved Maribu, restaureringen av arbeidskoia i Petsiko, diverse skilting og skiltene «Velkommen til Skåbu».